Verkoop warmtepompen Nederlandse woningen en kantoren groeit met 30%


De verkoop van warmtepompen voor Nederlandse woningen en kantoren is afgelopen kalenderjaar met ongeveer 30 procent gegroeid. Dit blijkt uit de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS zijn in Nederland nu 552.617 warmtepompen voor klimaatregeling opgesteld. Mits ook alle airconditioningapparaten worden meegeteld.

Volgens het CBS-platform StatLine werden in 2018 voor alle gebouwen samen (woningen + utiliteit + agrarisch) 107.834 warmtepompen verkocht. Daarmee is de totale verkoop met ruim 27 procent gegroeid ten opzichte van 2017: in dat jaar gingen nog 84.832 warmtepompen over de toonbank. Het totaal aan opgesteld thermisch warmtepompvermogen kwam eind 2018 uit op 5.147 TJ (2017: 4.400 TJ). 1.606 TJ daarvan was opgesteld in woningen, 3.541 TJ in utiliteitsgebouwen, kassen en stallen.

Meeste groei bij lucht-warmtepompen

Uitgesplitst naar toepassingsgebied, nam de verkoop van warmtepompen in de woningbouw toe met 31 procent (2017: 48.031, 2018: 63.164). In de overige gebouwen nam het aantal warmtepompen toe met 21 procent (2017: 36.801, 2018: 44.670). Toegespitst op de woningbouw is het niet verrassend dat de meeste groei werd genoteerd bij lucht-warmtepompen (zowel lucht/water als lucht/lucht). In 2018 werden 6.078 bodemgebonden warmtepompen voor woningen verkocht (2017: 4.468), en 57.086 lucht-warmtepompen (2017: 43.563). Bij de bodemgebonden systemen valt op dat de verkoopgroei uitsluitend gesloten systemen betreft; het aantal verkochte open systemen bleef in 2018 nagenoeg gelijk.

Warmtepompen versus airconditioning

Bij al deze cijfers moeten twee kanttekeningen worden gemaakt. Ten eerste zijn er alleen bodem- en ‘buitenlucht’-warmtepompen in opgenomen. Ventilatiewarmtepompen die in een hybride opstelling een hr-ketel ondersteunen, zijn dus niet meegeteld. Een ander punt van aandacht is dat het CBS steevast – ook dit jaar – alle ‘buitenlucht/lucht-warmtepompen’ meetelt, zonder onderscheid te maken tussen ‘echte’ warmtepompen en airco’s voor koeling. Het totaal aantal in woningen opgestelde systemen uit die categorie nam in 2018 toe van 112.991 tot 145.771; afgelopen kalenderjaar zijn er dus 32.780  van verkocht. Het overgrote deel daarvan betreft echter ‘koeling-airco’s’ die niet primair voor verwarming worden gekocht.
Deze definitiekwestie (‘Wat is een warmtepomp?’) heeft tot gevolg dat de EHPA, die binnenkort op het Heat Pump Forum Europese verkoopcijfers presenteert, op andere verkoopcijfers – en voor Nederland waarschijnlijk een hoger relatief groeipercentage – uitkomt. De Europese vereniging telt lucht/lucht-warmtepompen alleen mee als ze ‘primair voor verwarming’ zijn aangeschaft.

Bron: Vakblad Warmtepompen