Home » Algemene leveringsvoorwaarden en algemene inkoopvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Wij hanteren de leveringsvoorwaarden van NVKL: 

Alsmede de Koelplan inkoopvoorwaarden versie 2017.1