Missie

Wij creëren binnenruimteklimaten waarin mensen prettig kunnen werken, wonen en leven of anderszins vertoeven. Toekomstbestendigheid, kwaliteit, zorgeloosheid en duurzaamheid zijn daarbij onze kernwaarden.
Evenals de verantwoordelijkheid die wij voelen voor mens, maatschappij en milieu.

Visie

Een zo zuinig mogelijk gebruik van energie en een zo hoog mogelijk comfort. Om dat te bereiken is het nodig conceptmatig naar nieuwe klimaatoplossingen te zoeken. Koelplan doet dat door duurzame samenwerkingsverbanden aan te gaan met klanten, leveranciers en kenniscentra. Door haar kwaliteit te borgen in erkende certificeringen, zoals VCA, F-gassen, PED, EPBD en NVKL. En door maximaal gebruik te blijven maken van zijn innovatiekracht en creativiteit.