Grootste in duurzame klimaatbeheersing voor de zakelijk markt

De grootste altijd de beste? In het geval van Koelplan is dat zeker het geval. Wij hebben namelijk in deze relatief nieuwe markt kunnen groeien dankzij de grote tevredenheid van onze opdrachtgevers, die zich nagenoeg in alle uithoeken van de zakelijke markt bevinden. Denk aan nieuwbouw in utiliteit, aan retail, aan de zorgsector en aan partijen die zich bezighouden met de bouw en inrichting van computerruimtes en data-centers. Een en ander is één op één terug te voeren op onze innovatieve oplossingen, onze maatwerkgerichte aanpak, onze out-of-the-box mentaliteit en onze uitstekende serviceorganisatie waarin korte lijnen, snelle digitale afhandeling en landelijke dekking centraal staan. Ziedaar de redenen waarom zowel directe opdrachtgevers als installateurs massaal de weg naar Koelplan hebben weten te vinden. Koelplan verrast en ontzorgt iedereen die het belang en de voordelen van een goed duurzaam binnenklimaat onderkent.