NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

Door de klimaatverandering is er een toenemende koelbehoefte ontstaan. Bij het ontwerp van gebouwen moet hiermee rekening worden gehouden. De NVKL ondertekende onlangs een intentieverklaring waarin dit wordt onderschreven.

In de intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’ van het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) onderschrijven verschillende partijen het belang van de standaarden voor het ontwerp van gebouwen en de groeiende koelbehoefte.

Klimaatadaptief maken van Nederland
De NTA 8800 voor energieprestaties vormt een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring om Nederland gezamenlijk klimaatadaptief te maken. Nu nieuwe gebouwen betere isolatie krijgen, wordt de focus op koeling steeds belangrijker. Deze week heeft ook de NVKL de verklaring ondertekend. Andere partijen die zich eronder scharen zijn ISSO, NEN en verschillende partijen vanuit de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Kwaliteit en kennis borgen
Mart Peeman ondertekende de verklaring namens de NVKL, waar hij voorzitter van is. Volgens Peeman is het cruciaal dat de NVKL zich schaart achter de doelstellingen van OSKA om rekening te houden met de effecten van klimaatverandering: “Wij vinden het belangrijk dat veilige, efficiënte en duurzame installaties worden ontworpen en gebouwd die toekomstbestendig zijn. Standaarden ondersteunen deze doelstelling en borgen kwaliteit en kennis.”

Hybride toepassing van koeling en verwarming
Samen met andere stakeholders wil de NVKL zich inzetten om de bewustwording van de OSKA-doelstellingen uit te dragen, stelt Peeman. “Het toenemende belang van hybride toepassingen van koeling en verwarmingsoplossingen in de gebouwde omgeving zijn van enorme betekenis. Ook voor de NVKL, die een aanjager van verduurzaming wil zijn.”

Vanzelfsprekend is Koelplan al meer dan 25 jaar een gecertificeerd lid van de NVKL.

 

Nieuwsbericht | 23-04-2021
Bron: NVKL