Aansluitplicht aardgas bij nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli 2018


De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen vervalt definitief vanaf 1 juli 2018. Dat is te lezen in het Staatsblad.

In het Staatsblad van 8 mei 2018 verscheen het ‘Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’. In dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wijziging moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.

Gasaansluitplicht geschrapt per 1 juli 2018
De Wet VET treedt gefaseerd in werking, staat in het Besluit. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen in werking samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. En er is nog een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding.

Bron: Warmtepompen