Het klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving

Het Klimaatakkoord is bekend. Men kan eindelijk aan de slag met de nieuwe maatregelen tot verduurzaming. Maar wat betekent het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving? Het Klimaatakkoord doelt erop dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2030 is gehalveerd, in vergelijking tot 1990. Dit verduurzamingsproces moet voor iedereen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarom zullen de kosten hiervoor..

Groei warmtepompen gaat gestaag door in Nederland, NVKL vertelt

De groei van warmtepompen gaat gestaag door in Nederland. De NVKL heeft een realistisch verhaal over warmtepompen gemaakt, wat u hier kunt teruglezen. Koelplan is NVKL-lid en voldoet aan alle eisen van de NVKL-erkenning. Zo worden we periodiek getoetst op door de NVKL vastgestelde kwaliteitscriteria. Ook wordt gecontroleerd of de vereiste opleidingen en certificaten van..

Verkoop warmtepompen Nederlandse woningen en kantoren groeit met 30%

De verkoop van warmtepompen voor Nederlandse woningen en kantoren is afgelopen kalenderjaar met ongeveer 30 procent gegroeid. Dit blijkt uit de laatste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Volgens het CBS zijn in Nederland nu 552.617 warmtepompen voor klimaatregeling opgesteld. Mits ook alle airconditioningapparaten worden meegeteld. Volgens het CBS-platform StatLine werden in 2018 voor alle..

Daikin Nominatie voor Twentse Bierbrouwerij De Zegger

Koelplan Hengelo is genomineerd voor de Daikin Awards voor het project de Twentse Bierbrouwerij De Zegger in de categorie Comfort. De Zegger is een begrip in Hengelo. Eind 2015 sloot de feestaccommodatie; drie jaar later heeft de oude boerderij een metamorfose ondergaan. Veel glas zorgt voor een moderne uitstraling. In het complex zit nu de..

NVKL en Koelplan in TV programma Doe maar duurzaam!

21 oktober jl. was brancheorganisatie NVKL en Koelplan te zien in een item van het programma Doe maar duurzaam! NVKL lichtte de sterke groei van warmtepompen in Nederland toe en wij gaven uitleg over de warmtepomp; wat is een warmtepomp, hoe werkt het en welke varianten zijn er. Met dank aan KTR Hengelo, het Woonzorgcentrum..

Aansluitplicht aardgas bij nieuwbouwwoningen vervalt per 1 juli 2018

De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen vervalt definitief vanaf 1 juli 2018. Dat is te lezen in het Staatsblad. In het Staatsblad van 8 mei 2018 verscheen het ‘Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’. In dit besluit wordt..

Klimaatakkoord Parijs, Nederland binnen 35 jaar klimaatneutraal

Wat dat voor ons betekent? Nou, onder meer dat in 2035 alle nieuwe auto’s elektrisch of op waterstof rijden. Gezien het dalende prijsniveau van elektrische auto’s is dat een haalbare kaart. De elektriciteit die we nodig hebben zal vooral uit wind- en zonne-energie opgewekt moeten worden. Een mooi streven, maar een en ander houdt wel..