Klimaatakkoord Parijs, Nederland binnen 35 jaar klimaatneutraal

Wat dat voor ons betekent? Nou, onder meer dat in 2035 alle nieuwe auto’s elektrisch of op waterstof rijden.
Gezien het dalende prijsniveau van elektrische auto’s is dat een haalbare kaart. De elektriciteit die we nodig hebben zal vooral uit wind- en zonne-energie opgewekt moeten worden.
Een mooi streven, maar een en ander houdt wel in dat er een aantal grote windmolenparken bij moeten komen. McKinsey heeft de kosten hiervoor geraamd op 10 miljard euro per jaar tussen 2020 en 2040.
Inderdaad, een kostbare operatie.
Ook wil het kabinet het aantrekkelijker maken om zelf opgewekte schone energie op te slaan. De snelste winst valt echter te behalen in nieuwe woonwijken. Gemeenten zouden bij de overstap naar andere vormen van verwarming, zoals het gebruik van warmtepompen, een voortrekkersrol moeten spelen. Milieudefensie is hierover zeer te spreken, maar vindt dat het sneller kan. “Als we ons echt zouden houden aan het klimaatakkoord van Parijs, zou Nederland rond 2030 gasvrij moeten kunnen zijn.”